| หน้าแรก | ดูรถทั้งหมด | รู้เรื่องรถ | ติดต่อเรา |

         
 

เอกสารที่ใช้ในการซื้อรถยนต์

  
 

 

หลักการประเมินผลการจัดไฟแนนซ์

หลักการประเมิน
- จำนวนเงินของรายได้
- แหล่งที่มาของรายได้/เอกสารประกอบรายได้
- อายุงาน/ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ
- ที่พักอาศัย ( บ่งบอกถึงความมั่นคง, ความรับผิดชอบ และภาระที่มีอยู่ )
- สภาพคล่องทางการเงิน ( Statement )

1. กลุ่มอาชีพประจำ
1.1 อาชีพประจำ ( เงินเดือนผ่านบัญชีและมีสลิปเงินเดือน )
อาชีพนี้ถือว่ามีมั่นคงสูง น่าเชื่อถือ ความเสี่ยงต่ำ รายได้ขั้นต่ำ 2 เท่าของค่างวด
1.2 อาชีพประจำ แต่ฐานเงินเดือนต่ำ มี OT หรือค่าคอมมิสชั่น (เงินเดือนผ่านบัญชีและมีสลิปเงินเดือน )
ถ้ามีเครดิตที่ดี ถือว่าไม่มีความเสี่ยง แต่รายได้ต้องสม่ำเสอ
1.3 อาชีพประจำ ( เงินเดือนผ่านบัญชีและไม่มีสลิปเงินเดือน )
เกณฑ์การประเมิน คล้ายข้อ 1.1 แต่ต้องดูอายุงาน ถือว่าความน่าเชื่อถือต่ำกว่า
1.4 อาชีพประจำ ( เงินเดือนไม่ผ่านบัญชีและไม่มีสลิปเงินเดือน )
ค่อนข้างหลักลอย ความน่าเชื่อถือต่ำมาก ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ โดยมีเงินผ่านบัญชีทุกเดือน

2. อาชีพค้าขาย/เกษตรกร
ต้องมีหลักฐานการเงินหรือการเดินเข้าออกชัดเจนและสอดคล้องกัน
2.1 อาชีพค้าขาย
ต้องทำให้เห็นสถานที่การขายที่ชัดเจน ถ้าหากไม่มี ใช้สิ่งที่อ้างอิงอาชีพ คือ ภาพถ่ายสต็อคสินค้า/สินค้าที่ขาย แผงขาย/บริเวณที่อยู่ บิล/ใบเสร็จ ซื้อ-ขาย เกณฑ์การประเมินรายได้ต้องเป็น 3 เท่าของค่างวด
2.2 อาชีพเกษตรกร
หากประกอบอาชีพบนที่ดินตนเอง ความน่าเชื่อถือก็จะเพิ่มมากขึ้น

3. อาชีพงานรับเหมา/อิสระ ( Freelance )
คลอบคลุมไปถึงงานก่อสร้าง งานวางสาธารณูปโภค งานรับจ้างเหมา ตัดผ้า กลุ่มนี้ รายได้ไม่แน่นอน ต้องสร้างหลักฐานรายได้

เอกสารที่ใช้ในการซื้อรถยนต์ ของผู้ซื้อและผู้ค้ำ

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สมุดบัญชีธนาคาร ( ปรับให้เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน )

1. กลุ่มอาชีพประจำ

1.1 อาชีพประจำ ( เงินเดือนผ่านบัญชีและมีสลิปเงินเดือน )
- สลิปเงินเดือน

1.2 อาชีพประจำ แต่ฐานเงินเดือนต่ำ มี OT หรือค่าคอมมิสชั่น (เงินเดือนผ่านบัญชีและมีสลิปเงินเดือน )
- สลิปเงินเดือน

1.3 อาชีพประจำ ( เงินเดือนผ่านบัญชีและไม่มีสลิปเงินเดือน )
- หนังสือรับรองเงินเดือน

1.4 อาชีพประจำ ( เงินเดือนไม่ผ่านบัญชีและไม่มีสลิปเงินเดือน )
- หนังสือรับรองเงินเดือน

2. อาชีพค้าขาย/เกษตรกร

2.2 อาชีพค้าขาย
- ใบทะเบียนการค้า/ทะเบียนพานิชย์
- บิลสั่งซื้อสินค้า ( กรณีไม่มีทะเบียนการค้า/ทะเบียนพานิชย์ )
- บิลขายสินค้า ( กรณีไม่มีทะเบียนการค้า/ทะเบียนพานิชย์ )
- สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ( กรณีไม่มีทะเบียนการค้า/ทะเบียนพานิชย์ )
- สัญญาเช่าพื้นที่/เช่าแผงค้า, ใบเสร็จค่าเช่าพื้นที่/แผง, ใบเสร็จซื้อ-ขายสินค้า, สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ( กรณีขายของตลาดนัด )

2.3 อาชีพเกษตรกร
- ใบทะเบียนเกษตรกร
- สมุดบัญชี ธกส.
- สำเนาโฉนดที่ดิน

3. อาชีพงานรับเหมา/อิสระ ( Freelance )
- หนังสือสัญญาว่าจ้างงาน
- ใบเสร็จซื้อสินค้า
- หนังสือรับรองบริษัทที่รับเหมาอยู่
- แบบประกอบการตัดเย็บ ว่าใช้ผ้าสีอะไร รูปแบบเป็นแบบไหน สั่งกี่ตัว มีบัญชีรายรับ-รายจ่าย ( กรณีรับเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า )

 
   

 

     
 
       
         

เอเซีย ยูสด์ คาร์

207 หมู่ 8 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

Copyright © 2010. All rights reserved.  Contact : webmaster@asiausedcar.com